เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๓

8 12 58   

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ ๕ คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙