พิมพ์
หมวด: เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๓
ฮิต: 1055

เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๓

8 12 58   

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ ๕ คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพมหานคร