สวดมนต์ถวายพระพร

29 02 59

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า