มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร

                           ปกหลวงพ่อโสธร

                   วีดิทัศน์ : ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธ

 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเพณีทำขวัญข้าว

                           ปกทำขวัญข้าว

                     วีดิทัศน์ : ประเพณีทำขวัญข้าว

 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเพณีแห่ธงตะขาบ

                           ปกแห่ธงตะขาบ

                     วีดิทัศน์ : ประเพณีแห่ธงตะขาบ