ราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันแม่แห่งชาติ"

 1   Mon 2   Mon

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ หอพักนักศึกษา จัดโครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

 3   Mon

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา มีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ รวมทั้งแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศาสนา