เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ 

 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ ๕ คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สวนจิตรลดา และพิพิธภัณฑ์ วังบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร