โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี ๒๕๖๐

 5 ก.ค.60 (1)

 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร