โครงการราชนครินทร์รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 27 ก.ค.60 (1)

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการราชนครินทร์รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอพักนักศึกษา และชั้น ๑ อาคาร ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า