เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๗  

ป้าย   ประชาสัมพันธ์

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติ "งานมหกรรมศาิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานชาติ ครั้งที่ ๗" ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี