ลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว

 ลานวัฒนธรรม 61 (1) ลานวัฒนธรรม 61 (2) 

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร จัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า