เพชรสารภี ประจำปี ๒๕๖๑

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้มอบโล่พร้อมของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทั้ง ๕ คณะ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ และองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ที่ได้รับเพชรสารภี ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในช่วงเช้า ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บางคล้า และในช่วยบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เพชรสารภี (ในเมือง)  เพชรสารภี (บางคล้า)