โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 

1   พระยาศรีฯ

   ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)