พระปิยะมหาราชรำลึก

พระปิยะ

 

01 10 60

    ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ หอพักนักศึกษา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีสักการะวางพวงมาลา   ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว