ภูมิปัญญาการทำเฉลว
 
 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต เพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ....ภูมิปัญญา การทำเฉลว
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม (อาคารทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา