การทำหมวกกุยเล้ย
 
 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต เพื่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ....การทำหมวกกุยเล้ย (ใบเล็ก)
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา