ลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว
 
 

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางคล้า
ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวไทร โรงเรียนวัดคูมอญ โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามและโรงเรียนวัดลาดบัวขาว
จัดโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๒
ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเวทีการแสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมของนักเรียนและนักศึกษา และเพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันการศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมทั้งเพื่อเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพและก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา