จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
 
 

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
ในวันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและมีส่วนร่วม

 

 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา