โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช

กบไสไม้ : 1/1/2559
อื่นๆ
กบไสไม้ : 1/10/2559
อื่นๆ
คีมปากนกแก้ว : 1/100/2559
อื่นๆ
คีมตัดลวด : 1/101/2559
อื่นๆ
คีมปากจิ้งจก : 1/102/2559
อื่นๆ
คีมเหล็กเจาะรู : 1/103/2559
อื่นๆ
บุ้ง : 1/104/2559
อื่นๆ
บุ้ง : 1/105/2559
อื่นๆ
บุ้ง : 1/106/2559
อื่นๆ
บุ้ง : 1/107/2559
อื่นๆ
เหล็กสกัด : 1/108/2559
อื่นๆ
เหล็กสกัด : 1/109/2559
อื่นๆ