ข่าว-ประชาสัมพันธ์
 

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดโครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย"
ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำปี ๒๕๖๑  ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและ
อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เวลา ๑๐.๐๐ น.
(รถออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารราชนครินทร์

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โทร...๐๓๘ - ๘๑๐๔๔๑

 
รับโล่เชิดชูเกียรติ "วัฒนคุณาธร"

อาจารย์อารียา บุญทวี รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับโล่
เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ในวันพุธที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)
เป็นผู้มอบ อ่านต่อ.....

โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระยาศรีสุนทรโวหาร อ่านต่อ.....

โครงการเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริการวิชาการ
สู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นกำหนดจัดโครงการเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ อ่านต่อ.....

โครงการเวทีสร้างสรรค์ศิลปะ
วัฒนธรรมราชนครินทร์ ครั้งที่ ๕

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กำหนดจัดโครงการเวทีสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมราชนครินทร์ ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา  มีเวทีการแสดงความสามารถทางศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการบูรณาการอ่านต่อ.....

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีอธิการบดี ส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้พูดคุยและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ณ ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ อ่านต่อ.....

บอร์ดนิทรรศการ
 
การฝึกอบรม
 
ผลงานวีดีทัศน์
 
 
คณะผู้บริหาร/และบุคลากร
 
ติดต่อเรา
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา