ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อมูล
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พระเจ้าตากสิน
การสร้างสรรค์
งานทัศนศิลป์ฯ (3 ครั้ง)
     
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
โคกพนมดี
อบรมบุคลากรสายสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
     
 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
แบบมีชีวิต และองค์ความรู้
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
free web counter 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เพื่อนบ้านเรา
ติดต่อเรา